RÅD OCH TIPS – Veterinär Hund Katt

VAD VACCINERAR VI VÅRA DJUR MOT?

Som djurägare matas man med hur viktigt det är att vaccinera sitt djur redan från “barnsben”, men många vet inte vad det är vi vaccinerar mot. Här följer därför en sammanställning av de vanligaste sjukdomarna, hur de yttrar sig samt lämpliga vaccinationsintervaller.

Hund

PARVO

Orsakas av hundens parvovirus. Hos valpar ses oftast kraftiga kräkningar som följs av diarré. Parvoinfektion hos valpar leder inte sällan till döden. Vaccination mot parvovirus görs vid 8 och 12 veckors ålder samt vid ett års ålder. Veterinär hund katt rekommenderar påfyllnad vartannat år.

VALPSJUKA

Orsakas av ett virus som är släkt med mässlingvirus. Valpsjuka drabbar, namnet till trots, både valpar och vuxna hundar och det finns en kattaral och en nervös form. Man vaccinerar mot valpsjuka när hunden är 12 veckor samt vid ett års ålder. Vi som Veterinär hund katt rekommenderar påfyllnad vartannat år.

HCC (SMITTSAM LEVERINFLAMMATION)

Orsakas av hundens adenovirus typ 1. En smittad hund får feber och blir allmänt hängig. Viruset kan leva i miljön i upp till ett år. Vaccinering mot HCC sker vid 12 veckors ålder samt vid ett års ålder. Därefter rekommenderas påfyllnad vartannat år.

KENNELHOSTA

Är ett samlingsnamn på ett flertal virus, bakterier och mykoplasmer. Pga. detta kan man inte skydda sig helt genom vaccinering, men symptomen blir oftast betydligt mildare när man är vaccinerad. De symptom som ses är kraftig, skrällande hosta.Grundvaccinering mot kennelhosta görs vid 8 och 12 veckors ålder samt vid ett års ålder. Därefter rekommenderas påfyllnad årligen.

 

Katt

KATTPEST

Orsakas av kattens parvovirus. Katten får kraftiga kräkningar och diarré med uttorkning som följd, bukömhet och ovilja att äta.Vaccination har mycket god effekt och görs vid 8-9 veckors ålder samt vid12-13 veckors ålder. Därefter rekommenderas påfyllnad vart tredje år.

KATTSNUVA

Är ett samlingsnamn på en blandning av virus och mykoplasmer. En smittad katt får flöde ur ögon och näsa, feber, hosta och nysningar.Vaccination mot kattsnuva sker vid 8 och 12 veckors ålder, som Veterinär hund katt rekommenderar vi årlig påfyllnad.

ID-MÄRKNING AV HUND

Vad innebär den nya lagen om ID-märkning?

Från och med 2001.01.01 är det obligatoriskt att ID-märka och registrera sin hund.

Valpar ska märkas före fyra månaders ålder. Om du trots detta skulle få hem en omärkt hund ska märkningen ske inom fyra veckor efter köpet. Hundar som inte är märkta har polisen rätt att omhändertaga om den utgör fara för andra.

Hur märker jag min hund?

Det finns två sätt att få sin hund märkt: Tatuering i örat eller chipmärkning i nacken